Zarząd

Emilia Adamska – prezes zarządu
Marcin Adamski – I wiceprezes zarządu
Andrzej Druć – II wiceprezes zarządu
Magdalena Jarosz – skarbnik
Emilia Walesiuk – sekretarz
Marcin Filipowicz – członek zarządu
Krzysztof Czykier – członek zarządu