Kontakt

Kontakt:
CHÓR AKADEMICKI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
tel. 85 745-70-53
fax 85 745-73-96
chor@uwb.edu.pl
www.chor.uwb.edu.pl
https://www.facebook.com/ChorUwB/