Kontakt

Kontakt:
CHÓR AKADEMICKI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
tel. 695 922 277
chor@uwb.edu.pl
www.chor.uwb.edu.pl
https://www.facebook.com/ChorUwB/